20°C rozproszone chmury

35-lecie Hal Banacha

W tym roku mija 35 lat od otwarcia pierwszego z dwóch bliźniaczych pawilonów „Hal Banacha”.

W latach 80-tych obiekty te były jednymi z najnowocześniejszych sklepów w Warszawie, gdzie mieszkańcy stolicy i okolicznych miejscowości mogli zaopatrzyć się w artykuły żywnościowe jak też luksusowe dobra przemysłowe. Po te ostatnie przyjeżdżano nawet spod Grójca. Obecnie „hale” są jednymi z najbardziej zasłużonych placówek na Ochocie i pomimo przestarzałej blaszanej konstrukcji rodem z NRD nadal oferują towary atrakcyjne cenowo i jakościowo.

We wrześniu Spółdzielnia organizuje obchody rocznicowe, w trakcie których zaoferuje do sprzedaży wybrane towary ze specjalną bonifikatą. Ponadto przewidziano dodatkowe atrakcje w postaci licznych promocji i degustacji oraz gratisowych prezentów dla stałych i nowych klientów. W obchodach uczestniczyć będą dostawcy Spółdzielni oraz firmy usługowe działające na terenie hal.

Kulminacja obchodów planowana jest na 8-9 września. Zarząd i pracownicy Spółdzielni zapraszają klientów i okolicznych mieszkańców do świętowania i zakupów w halach.

Historia Spółdzielni

Historia Hal Banacha liczy 35 lata. Pierwsza z hal została oddana do użytku w grudniu 1982 roku. Druga bliźniacza rozpoczęła swoją działalność pół roku później. W tych dwóch domach towarowych o łącznej powierzchni 6 000 m2 oferowano Klientom możliwość zakupu szeregu produktów przemysłowych i spożywczych przy towarzyszącej mu fachowej obsłudze. Hale w trakcie swojej działalności były wielokrotnie modernizowane. W wyniku tych działań zmieniano aranżację stoisk, tak aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom rynku. Dokładano starań by połączyć dobre doświadczenia ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Rok 1990 jest drugą ważną datą dla hal. W tym to roku z inicjatywy pracowników wydzielono Spółdzielnię „Hala Banacha” jako samodzielną, niezależną jednostkę, ze struktury WSS Społem Ochota w odrębne przedsiębiorstwo. „Łącząc tradycję z nowoczesnością”. Niestety, do dziś spółdzielcy i pracownicy Hal Banacha nieustannie zabiegają o prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym od 35 lat nieprzerwanie prowadzą swoja działalność.

„Być bliżej ludzi” – Działalność charytatywna

Zarząd Spółdzielni w swojej działalności nie zapomina o potrzebach i oczekiwaniach otoczenia społecznego. „Hale Banacha” wspierają charytatywne i społeczne organizacje, przekazując im nieodpłatnie artykuły spożywcze i przemysłowe. Z pomocy „Hal Banacha” korzystają takie jednostki jak MONAR, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związku Niewidomych i Związku Harcerstwa Polskiego oraz organizacje kościelne. Spółdzielnia szczególnie mocno jest zaangażowana w szeroko zakrojoną pomoc na rzecz ochockiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Spółdzielnia bierze również czynny udział w kulturalnym życiu dzielnicy Ochota (festyny, koncerty, uczczenie rocznic wydarzeń historycznych) „Pamiętamy o potrzebujących”.

 


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl