14°C lekkie zachmurzenie

Dla kogo i jak zdobyć białe certyfikaty?

Handel i usługi, zdobyć białe certyfikaty - zdjęcie, fotografia

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, to dokumenty poświadczające zwiększenie efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii) w wyniku przeprowadzonej modernizacji.

Białe certyfikaty stanowią prawa majątkowe notowane na giełdzie (Towarowej Giełdzie Energii) i mające realną, dużą wartość pieniężną. Chętnie są kupowane przez inne firmy z branży energetycznej. Dzięki ich zakupowi firmy te nie muszą płacić tzw. „opłat zastępczych”, kar za korzystanie ze środowiska.

Podstawową regulacją świadectw efektywności energetycznej jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016r.

Dla kogo są białe certyfikaty?

O świadectwa efektywności energetycznej mogą się ubiegać podmioty, które z własnych funduszy zrealizowały lub planują zrealizować inwestycje zmniejszające zużycie energii. Jeśli już wcześniej uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej albo z budżetu państwa to w większości przypadków nie możemy dodatkowo wystąpić o białe certyfikaty.

Na co można otrzymać białe certyfikaty?

Poniżej kilka przykładów przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną, na które możemy otrzymać białe certyfikaty. Pełna lista dostępna jest w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23.11.2016r.Do kiedy mamy termin ubiegania się o białe certyfikaty?

W przypadku inwestycji już zrealizowanych wnioski o wydanie świadectwa należy składać do 30 września 2017 roku. Mowa tutaj o inwestycjach zrealizowanych od 1 stycznia 2014 do 30 września 2016 roku. Należy jednak wiedzieć, że nawet jeśli rozpoczęliśmy inwestycję wcześniej, jeszcze w 2013 roku, a końcowy protokół odbioru robót został podpisany po 1 stycznia 2014 roku, to możemy zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o przyznanie białych certyfikatów.

W sytuacji gdy planujemy inwestycje podnoszące efektywność energetyczną, wniosek do Prezesa URE należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Otrzymamy wtedy z URE promesę, a sam biały certyfikat po zakończeniu robót. O białe certyfikaty na planowane inwestycje możemy ubiegać się do połowy 2019 roku.

Procedura ubiegania się o białe certyfikaty.
Procedura ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej jest dość skomplikowana i czasochłonna. Większość podmiotów, które może się o nie ubiegać rezygnuje z tego. Popyt na białe certyfikaty jest większy niż podaż, przez co wzrasta ich giełdowa wartość.

Pomoc ekspertów firmy Ekoprojekt

Eksperci firmy Ekoprojekt służą pomocą na każdym etapie ubiegania się o białe certyfikaty. Bezpłatnie dokonujemy analizy określającej czy wykonane lub planowane przez Państwa inwestycje kwalifikują się do ubiegania o białe certyfikaty, szacujemy prognozowaną wartość możliwych do uzyskania białych certyfikatów oraz przedstawiamy zasady i warunki finansowe aplikowania.

Proponujemy również realizację mniejszych inwestycji energooszczędnych, które zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej nie kwalifikują się do samodzielnego ubiegania o białe certyfikaty (przedsięwzięcia generujące oszczędności mniejsze niż 10 toe) przez łączenie ich w pakiety i aplikowanie grupowe.

Wynagrodzenie Ekoprojekt

Ekoprojekt świadczy kompleksową usługę w zakresie uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej w zamian za wynagrodzenie za sukces, stanowiące uzgodniony z Inwestorem procent przychodu uzyskanego z pozyskania i sprzedaży białych certyfikatów, bez żadnych kosztów stałych, opłat wstępnych lub kosztów dodatkowych. Zasady współpracy są przejrzyste i proste. Pełne ryzyko biznesowe ewentualnego niepowodzenia aplikacji ponosi Ekoprojekt. W wynagrodzeniu Ekoprojekt uwzględnione są wszelkie koszty związane z uzyskaniem, wydaniem i sprzedażą świadectw efektywności energetycznej, w tym: koszt wykonania audytów efektywności energetycznej (wstępnego i po zakończeniu realizacji inwestycji), opłaty za prowadzenie rachunku towarów giełdowych, prowizja domu maklerskiego, opłata za rozliczenie transakcji na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., opłata transakcyjna Towarowej Giełdy Energii, wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia, opłaty za pełnomocnictwa i inne. Ekoprojekt uzyskuje wynagrodzenie tylko wówczas, gdy pieniądze z uzyskanych i sprzedanych białych certyfikatów wpłyną na konto Inwestora.

Od 2013 roku skutecznie pozyskaliśmy świadectwa efektywności energetycznej dla kilkudziesięciu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W celu otrzymania oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z nami.
Bezpłatnie oszacujemy prognozowaną wartość możliwych do uzyskania białych certyfikatów oraz przedstawimy Państwu ofertę kompleksowej obsługi.

Ekoprojekt Sp. z o.o.                        Białe certyfikaty
al. Krakowska 224                              Infolinia
02-219 Warszawa                               tel. 530-999-607
tel. 22-886-44-39
faks 22-846-87-43
biuro@ekoprojekt.com
www.ekoprojekt.com

Więcej o Białych Certyfikatach będzie można dowiedzieć się podczas spotkania 9 marca, nad którym portal Warszawa i Okolice objął patronat medialny. Szczegóły i zapisy: VII Klub gospodarczy MWS [ZAPROSZENIE]

 

Dla kogo i jak zdobyć białe certyfikaty? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl

Handel i usługi, - więcej informacji