9°C pochmurno z przejaśnieniami

Izabela Kąkol nową radna na Ochocie

samorząd, Izabela Kąkol nową radna Ochocie - zdjęcie, fotografia

W dniu 22 maja br. dokonano zmian w składach osobowych Rady Dzielnicy Ochota oraz kilku komisjach rady. W związku z rezygnacją Jakuba Banaszka, dotychczasowego radnego, mandat objęła Izabela Kąkol z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Została ona członkiem Komisji Kultury, Komisji Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.

Izabela Kąkol urodziła się w Warszawie w 1953r., a od 35 lat, wraz z mężem i córką, jest mieszkanką Ochoty. Jest mgr inż. Technologii Drewna na SGGW w Warszawie. Ukończyla studia podyplomowe w zakresie prawa i procedur Unii Europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Podyplomowe dla Służby Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Odbyła liczne kursy krajowe i zagraniczne (w tym staż w Komisji Europejskiej) dotyczące problematyki dostosowań legislacyjnych i programowych do wymagań prawa Unii Europejskiej oraz wdrażania nowych rozwiązań do prawa i praktyki w wielu dziedzinach życia w Polsce.

Po kilku latach pracy w przemyśle, w 1985r. została pracownikiem administracji centralnej. Przez wiele lat pracowała m.in. w Ministerstwie Środowiska  zajmując się w Departamencie Leśnictwa koordynacją bilateranej i wielostronnej współpracy z zagranicą, w tym współpracą z Bankiem  Światowym, Europejskiem Bankiem Inwestycyjnym oraz organizacjami systemu Narodów Zjednoczonych. W latach 1997-2003 była pracownikiem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) odpowiedzialnym za koordynację procesu dostosowań do wymagań prawa UE w zakresie ochrony środowiska. Była członkiem „Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – Rozdział „Środowisko”. W latach 2003-2008 pracowała w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli na stanowisku koordynatora Wydziału ds. Środowiska. W latach 2008-2012 była pracownikiem UKIE, a następnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2013 r.  przeszła na emeryturę.

Obecnie pragnie poświęcić czas dla swojej dzielnicy i jej społeczności. Do nowych obowiązków przystępuje z przekonaniem, że dotychczasowe  doświadczenia w zakresie stanowienia prawa i jego właściwej interpretacji mogą okazać się pomocne w podejmowaniu decyzji tak istotnych dla codziennego życia mieszkańców Ochoty. 


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl