7°C bezchmurnie

Nauczyciele awansują

szkolnictwo, Nauczyciele awansują - zdjęcie, fotografia

W tym roku w listopadzie miała miejsce uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 19 nauczycielom naszych włochowskich placówek oświatowych. Wszyscy mianowani złożyli ślubowanie według roty zawartej w ustawie Karty Nauczyciela: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Akty mianowania wręczał Michał Wąsowicz - Burmistrz dzielnicy Włochy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratulujemy. (udw)

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl