12°C bezchmurnie

Ochockie placówki oświatowe rok po reformie

szkolnictwo, Ochockie placówki oświatowe reformie - zdjęcie, fotografia

Minął kolejny rok szkolny. Trudny dla pracowników oświaty, dla dzieci i rodziców, związany, bowiem z reformą systemu – likwidacją szkół gimnazjalnych i powrotem ośmioklasowej szkoły podstawowej. W wyniku zmian we wszystkich szkołach podstawowych utworzono klasy siódme, a w budynkach zajmowanych do tej pory przez gimnazja od 1 września zaczęły funkcjonować licea ogólnokształcące wraz z oddziałami gimnazjalnymi.

Zmiany w systemie spowodowały także konieczność zmian i remontów w budynkach szkół podstawowych, gdzie powstać musiały między innymi pracownie fizyczno-chemiczne. We wszystkich placówkach dokonano także niezbędnych remontów.

Nie do końca było wiadomo jak potoczą się losy likwidowanego Gimnazjum nr 15. Było kilka pomysłów, m.in. połączenia go z istniejącą Szkołą Podstawową nr 264 i otwarcia tam dwujęzycznych klas siódmych. Pomysł ten jednak nie został zaakceptowany przez nauczycieli i rodziców, którzy chcieli otwarcia nowego liceum ogólnokształcącego.  Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę o powstaniu nowego liceum ogólnokształcącego.

O ocenę sytuacji placówek oświatowych po roku reform oraz dalsze plany dotyczące zmian w szkołach poprosiliśmy v-ce Burmistrza Dzielnicy Ochota Pana Grzegorza Wysockiego. W ocenie burmistrza nacisk ze strony rodziców i nauczycieli, oraz decyzja o powołaniu nowego liceum ogólnokształcącego przyniosła pozytywne skutki. Obecnie w nowej szkole funkcjonują dwie klasy, a w przyszłym roku szkolnym zostaną otwarte trzy klasy pierwsze. Za rok, biorąc pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie na miejsca w szkołach ponadpodstawowych ( ze względu na zakończenie nauki nowopowstałych klas ósmych oraz trzecich klas w gimnazjach) na pewno powstanie kilka kolejnych nowych oddziałów klasowych.

Odnosząc się do konieczności zmian w placówkach i kosztów, które musiał dokonać samorząd Pan Burmistrz wyraził opinię, iż w Warszawie zabezpieczono odpowiednią kwotę na potrzeby remontów i adaptacji pomieszczeń szkolnych, oraz inne koszty związane z reformą.

Biorąc pod uwagę obecny stan, Burmistrz wskazał na konieczność dalszej adaptacji budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. Barskiej dla potrzeb przeniesionego tam Liceum Ogólnokształcącego im. Dembowskiego. W dalszej kolejności konieczna będzie adaptacja pomieszczeń opuszczonych przez Liceum dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego, które aktualnie znajduje się w budynku „ Kolejówki” przy ul. Szczęśliwickiej. Dzięki temu, po przeniesieniu CKU w najbliższym czasie powstaną przy Szczęśliwickiej dwie odrębne szkoły: samochodowa i kolejowa.

Bardzo potrzebną placówką jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, które zostało przeniesione do likwidowanego Gimnazjum nr 16 przy ul. Skarżyńskiego. Biorąc jednak pod uwagę dobre zaplecze sportowe tej szkoły ( nowo wybudowana hala sportowa) rozważania jest także możliwość otwarcia klas o profilu sportowym.

Jeszcze jednym ważnym aspektem dla rodziców są miejsca dla małych dzieci w przedszkolach. W opinii Pana Burmistrza nie powinno być problemów z otrzymaniem miejsca w przedszkolu na Ochocie. Ze względu na fakt, iż nie było presji na wysyłanie 6 latków do szkoły, to 80 % dzieci na Ochocie w ostatnich lat pozostało w przedszkolu. Obecnie te podwójne roczniki idą do szkoły i miejsc w placówkach jest więcej. Zadaniem dla samorządu jest jednak otwarcie nowej placówki przedszkolnej w rejonie ul. Włodarzewskiej.

W tym roku udało się także zakończyć remont w budynku przy ul. Radomskiej. Dzięki temu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otrzymała wiele nowych pomieszczeń do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Pan Burmistrz wyraził ogromne podziękowanie pracownikom Poradni za ich trudną pracę, profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz dzieci. Wyraził także nadzieje, iż Poradnia będzie dalej się rozwijać ze względu na coraz większe potrzeby zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli.

Jacek Krukowski
artykuł ukazał się w piśmie Mam Ochotę

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl