0°C mgła

Ochota walczy z plagą szczurów

Gospodarka odpadami, Ochota walczy plagą szczurów - zdjęcie, fotografia

"Ochota. Czysta dzielnica" - to akcja, którą dzielnica Ochota rozpoczęła na wiosnę, aby zachęcić mieszkańców do dobrych nawyków, związanych z wyrzucaniem śmieci. Przede wszystkim chodzi o nieśmiecenie w parkach, sprzątanie po swoich psach i wyrzucanie worków ze śmieciami domowymi do altan śmietnikowych, zamiast do koszy przyulicznych. Ze swojej strony dzielnica zwiększyła częstotliwość sprzątania w parkach i na podwórkach. Na altanach śmietnikowych i na klatkach schodowych pojawiły się zielone naklejki z hasłami, które mają przypominać, że każdy z nas może i powinien dbać o czystość. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć cel - czystą dzielnicę.

Latem dzielnica, wspólnie z największymi spółdzielniami mieszkaniowymi, przystąpiła do walki z plagą szczurów. Na terenie Ochoty ustawiono pułapki na gryzonie.

We wrześniu dołączamy do tego akcję informacyjną, która kładzie nacisk na prosty przekaz - resztki jedzenia, które wiele osób pozostawia obok śmietników, na klatkach, czy w parkach, to zaproszenie dla szczurów. Wykładając jedzenie nie pomagamy bezdomnym zwierzętom, ani ptactwu, tylko przyczyniamy się do zwiększenia liczebności szczurów w naszej okolicy. Żółte plakaty i naklejki w najbliższych dniach pojawią się na terenie Ochoty.


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl