9°C pochmurno z przejaśnieniami

Regulamin II Rajdu do Pęcic

rekreacja, Regulamin Rajdu Pęcic - zdjęcie, fotografia

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rajdzie pieszym upamiętniającym powstańców wycofujących się w pierwszych dniach sierpnia z terenów Ochoty oraz uczestników Bitwy pod Pęcicami.

1. Postanowienia ogólne:

Regulamin określa zasady organizacji, udziału i przebiegu II Pieszego Rajdu do Pęcic organizowanego przez organizowanego przez Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego. przy współudziale Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa oraz Szkoła Podstawowa nr 61 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Przybosia

2. Organizatorzy:

Organizatorem jest Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego przy współudziale Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa oraz Szkoła Podstawowa nr 61 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Przybosia.

3. Cel:

Celem rajdu jest propagowanie pamięci i budowanie świadomości mieszkańców o działaniach powstańców na Ochocie; włączenie się młodzieży działania dzielnicy; umożliwienie uczestnikom kontaktu z żywą historią oraz upamiętnienie 74. Rocznicy Bitwy Pęcickiej.

4. Termin imprezy:

4 sierpnia 2018r. od godz. 13.00 - 6 sierpnia 2017 r. do godziny 13:00.

5. Uczestnictwo:

 • Rajd jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od uczestników dobrej kondycji fizycznej. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 16 lat, posiada dobry stan zdrowia oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie.
 • Osoby między 16 a 18 rokiem życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo (zgodnie z załączonym wzorem).
 • Osoby poniżej 16 roku mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub wyznaczonych opiekunów posiadających pisemną zgodę. (zgodnie z załączonym wzorem)

6. Zgłoszenia

Zapisy uczestników następują drogą internetową do dnia 2 sierpnia 2018 roku lub w dniu imprezy przy rejestracji.

7. Opłaty

Każdy uczestnik zobowiązany jest do opłacenia składki wpisowej przy rejestracji w wysokości 10 zł.

8. Zasady uczestnictwa:

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, ale ubezpieczą uczestników od następstw NW.
 • Uczestników:
  • Obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru adekwatnego do panującej pogody, karimaty i śpiwora, wkładu żywieniowego na śniadanie, opaski lub innego elementu odblaskowego, latarki, butelki lub bidonu.
  • Zobowiązują się do znajomości i przestrzeganie regulaminu i przepisów prawa oraz stosowanie się do poleceń organizatorów.
 • W trakcie rajdu uczestnikom:
  • zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających i halucynogennych, spożywania lodów.
  • Zabronione są kąpiele.
  • Zabrania się opuszczania grupy bez poinformowania i zgody organizatorów.
 • W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane przy starcie
 • Organizator zapewnia:
  • Ubezpieczenie uczestników
  • zabezpieczenie porządkowe
  • opiekę medyczną na trasie rajdu oraz w razie potrzeby transport do ośrodka medycznego
  • ciepły posiłek po dotarciu na miejsce noclegu
  • miejsce noclegowe w warunkach polowych
  • herbatę i pieczywo do śniadania

9. Przebieg imprezy:

Trasa marszu ma długość około 16 km nawierzchnią asfaltową lub chodnikiem (zgodnie z załączoną mapką).

4.08.2018

 • 12.00 - rejestracja uczestników na Placu Narutowicza
 • 12.45 - omówienie zasad rajdu oraz regulaminu poruszania się po drogach
 • 13.00 - msza św. w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Św. Jakuba) na placu Narutowicza
 • 14.00 - wymarsz uczestników
 • 20.00 - dotarcie na miejsce noclegu. Ciepły posiłek oraz spotkanie przy ognisku z kombatantami.

5.08.2018

 • 8.00 - śniadanie
 • 10.00 - rozpoczęcie uroczystości upamiętniających 74. Rocznica Bitwy Pęcickiej
 • Ok 13.00 zakończenie obchodów i powrót we własnym zakresie oraz na własna odpowiedzialność.

10. Trasa rajdu:

Trasa zgodna z załączoną mapą, jednak może ulec zmianie.


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl