12°C bezchmurnie

Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem

Handel i usługi, Sprzedaż alkoholu nieletnim przestępstwem - zdjęcie, fotografia

„ Alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych ludzi. Często tworzy poważne problemy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji: wypadków drogowych, utonięć, konfliktów z prawem, niechcianych kontaktów seksualnych, zwiększa prawdopodobieństwo, że młody człowiek stanie się ofiarą lub sprawcą przestępstwa” - tak rozpoczęło się szkolenie dla sprzedawców zorganizowane w Urzędzie dzielnicy Ochota w dniu 22 września. Zajęcia skierowane były do osób na co dzień zajmującymi się handlem alkoholem.

Problem picia alkoholu przez nieletnich jest coraz większy co potwierdzają badania. Przed 13 rokiem życia alkohol piło 36% chłopców i 24% dziewcząt. Następnie liczby te dramatycznie rosną – w wieku 15 lat piło już 82% chłopców i 80% dziewcząt (HBSC 2010).

Wszyscy wiemy, że pijąca młodzież (a tym bardziej dzieci, bo trudno 12-latka zaliczyć do innej grupy wiekowej) jest nieświadoma skutków wywoływanych przez alkohol jako środek uzależniający. Młodzi ludzie wierzą w m.in. w to że piwo w znacznie mniejszym stopniu szkodzi niż alkohol wysokoprocentowy - 42% badanej młodzieży uważa, ze można w ciągu dwóch godzin wypić 7 puszek piwa, bez ryzyka upicia się. Z piciem wiążą się zagrożenia, na które narażona jest młodzież. Najczęstsza przyczyna śmierci w przedziale wiekowym od 16 do 24 roku życia to prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Inne przyczyny śmierci to wypadki, samobójstwa i zabójstwa ściśle związane z nadużywaniem alkoholu. Picie przez młodzież jest związane z procesem rozwojowym wieku dojrzewania. Dla wielu młodych ludzi picie staje się rytuałem przeprowadzającym ich w dorosłe życie.

Dopiero później nasze dzieci zaczynają sobie zdawać sprawę ze zgubnych skutków picia alkoholu. Wcześniej to my – dorośli musimy reagować, a tym właśnie jest m.in. odmowa sprzedaży alkoholu nieletnim. Ważne też aby stojąc obok nie patrzeć obojętnie na kupowanie alkoholu przez nastolatków. Reagujmy, zwracajmy uwagę sprzedawcom. Przecież to mogłoby być także nasze dziecko...

Poza aspektami moralnymi jest też w tym wszystkim druga strona medalu (o czym dokładnie dowiedzieli się uczestnicy szkolenia) – prawo.

Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem

Jak podkreślała prowadząca szkolenie Paulina Grabowska, sądy karne orzekające w takich sprawach mogą nie tylko ukarać wysoką grzywną, ale także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy. Sąd może również, jako dodatkową karę orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. Sprzedając jedną butelkę piwa niepełnoletniej dziewczynie lub chłopcu nie tylko przyczyniamy się do „marnowania” im życia, ale naprawdę możemy też wiele stracić...

 


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl