7°C bezchmurnie

Stypendia dla ochockich uczniów w Szkole Polsko-Japońskiej

szkolnictwo, Stypendia ochockich uczniów Szkole Polsko Japońskiej - zdjęcie, fotografia

Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Dzielnicy Ochota, a Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych 3 osoby rocznie mogą podjąć bezpłatną naukę na tej uczelni.

„Do 15 lipca każdego roku Zarząd Dzielnicy przyzna imiennie trzem osobom „bezpłatne miejsca” na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach Informatyka lub Zarządzanie” – mówi nam Krzysztof kruk zastępca burmistrza dzielnicy Ochota.

Oczywiście chętne osoby spełnić muszą pewne wymagania aby ubiegać się o możliwość bezpłatnej nauki. Zwolnienie z opłat obejmuje czesne i wpisowe. Informację o kryteriach, które muszą być łącznie spełnione oraz wymagania co do składania dokumentów znajdą Państwo w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota z siedzibą przy ul. Radomskiej 13/21. Gorąco zachęcamy do udziału w rekrutacji!

Szczegółowe informacje o rekrutacji

Przy tej okazji warto przypomnieć, że uczniowie ochockich gimnazjów już od lat mają prawo do 20 bezpłatnych miejsc w Zespole Szkół Społecznych "Bednarska" przy ulicy Raszyńskiej 22. Informacje o tym naborze możecie Państwo uzyskać również w Wydziale Oświaty i Wychowania.


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl