26°C bezchmurnie

Zielona Grójecka - nowe nasadzenia na Starej Ochocie (nr 663)

BP Stara Ochota, Zielona Grójecka nasadzenia Starej Ochocie - zdjęcie, fotografia

Zbliża się nieuchronnie czas głosowania ( 14 – 30.06) na projekty w budżecie partycypacyjnym. W tym roku głosujemy w czterech obszarach: Stara Ochota, Szczęśliwice, Rakowiec i Pole Mokotowskie. Dokonaliśmy przeglądu projektów i postanowiliśmy zaprezentować kilka ważnych, ciekawych i potrzebnych pomysłów. Oto jeden z nich:

Zielona Grójecka - nowe nasadzenia na Starej Ochocie (nr 663)

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Grójeckiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Zwyczajnie zieleni jest za mało. W niektórych miejscach np. pod urzędem dzielnicy zieleń jest zamknięta w betonowych donicach. Wzdłuż zabetonowanej ulicy ciągną się szpalery słupków. Nie jest to przestrzeń przyjazna dla mieszkańców. Budżet partycypacyjny może zmienić tę sytuację.

Zielona Grójecka to wspólna nazwa trzech projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego w poszczególnych obszarach Ochoty. Wszystkie zakładają: przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż poszczególnych odcinków ulicy Grójeckiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie. W projektach będzie również możliwość przewidzenia małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci, których wzdłuż Grójeckiej również brakuje.

Autor projektów celowo nie precyzuje formy zazielenienia Grójeckiej. Chce aby decyzja ta należała do mieszkańców. Punktem wyjścia w konsultacjach społecznych  będą dwa warianty koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Grójeckiej. Mieszkańcy na tej podstawie, we współpracy ze specjalistami, opracują ostateczną wizję zazielenienia ulicy Grójeckiej. Wtedy postanie projekt wykonawczy. Nasadzenia zostaną wykonane jesienią 2018 roku.

Według ramowych założeń projektów gatunki sadzonych drzew będą odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (np. lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy (np. popularna na Ochocie irga błyszcząca) będą mogły być sadzone w formie żywopłotów by zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic. Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Grójeckiej bardziej funkcjonalną. Pierwotnie projekty zakładały także zazielenienie torowisk niestety postulat ten nie został zaakceptowany przez urząd w trakcie weryfikacji formalnej.

Kwoty przypisane w projekcie do poszczególnych pozycji kosztorysowych mają charakter umowny i z pewnością ulegną zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z lub w wyniku ustaleń konsultacji społecznych. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.

Projekt nawiązuje do projektów zazieleniających przestrzenie publiczne w warszawie m.in. Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa, które Stowarzyszenie Warszawa Obywatelska zgłosiło w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego. Warto również dodać, że przedsmak zieleni na Grójeckiej będziemy mieli już w tym roku. Przed Zieleniakiem w ramach realizacji innego projektu Grzegorza Walkiewicza żywopłot zastąpi szpaler metalowych słupków zamocowanych wzdłuż hali targowej.

Koszty projektów: 200 000 zł 

Autor projektów: Grzegorz Walkiewicz


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl