26°C bezchmurnie

Zielone torowiska wzdłuż Filtrowej i Nowowiejskiej - eksperyment (nr 657)

BP Stara Ochota, Zielone torowiska wzdłuż Filtrowej Nowowiejskiej eksperyment - zdjęcie, fotografia

Zbliża się nieuchronnie czas głosowania ( 14 – 30.06) na projekty w budżecie partycypacyjnym. W tym roku głosujemy w czterech obszarach: Stara Ochota, Szczęśliwice, Rakowiec i Pole Mokotowskie. Dokonaliśmy przeglądu projektów i postanowiliśmy zaprezentować kilka ważnych, ciekawych i potrzebnych pomysłów. Oto jeden z nich:

Zielone torowiska wzdłuż Filtrowej i Nowowiejskiej - eksperyment (nr 657)

Tramwaje to popularny środek komunikacji na Ochocie. Torowiska stanowią więc znaczną część jej obszaru. Najczęściej torowiska są wysypane kamieniami jest to tzw. konstrukcja podsypkowa. Przyzwyczailiśmy się już do tego widoku, ale podróżując po innych miastach (także w Polsce) niejednokrotnie mamy okazję podziwiać torowiska porośnięte roślinami. W Warszawie jest to rozwiązanie nadal rzadkie, a na najpopularniejszych torowiskach podsypkowych w ogóle nie stosowane. Wśród projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego pojawiła się inicjatywa mająca na celu zmianę takiego stanu rzeczy.

W ramach działalności zazieleniających miasto Stowarzyszenie Warszawa Obywatelska proponuje realizację eksperymentów zmierzających do wypracowania standardów projektowych i utrzymaniowych zielonych . Na Ochocie autorzy projektów chcą by "eksperymentalnie" zielenią zostaną obsadzone odcinki torowisk wzdłuż ulic Filtrowej i Nowowiejskiej.


Zielone torowiska niewątpliwie podwyższają estetykę przestrzeni publicznej, zwiększają naturalne powierzchnie retencji wód opadowych i co więcej, charakteryzują się wysokimi walorami w zakresie obniżenia emisji akustycznej związanej z ruchem tramwajów (o 3-5 dB względem torowisk z inną zabudową).

Ze względu na eksperymentalny charakter projektu może być on ograniczony czasowo w danej lokalizacji. Dodatkowo z racji nowej technologii i nietypowego podłoża zaprezentowane rozwiązanie nie gwarantuje sukcesu - dopiero wdrożenie go da odpowiedź o możliwościach stosowania. Niemniej z całą pewnością efekty badań i opracowanie standardy będą miały oddziaływanie na obszar całego m.st. Warszawy.

Całkowity koszt projektu: 96 000 zł
Autor projektu: Grzegorz Walkiewicz


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl