8°C bezchmurnie

Konferencja Wspólnoty Samorządowej: Reforma edukacji – szanse i zagrożenia

Kiedy: 2017-03-23 , godzina: 14:30 | Gdzie: Miejskim  Domu  Kultury  w  Piastowie przy ul. Warszawskiej 24

Ochocka Wspólnota Samorządowa, Konferencja Wspólnoty Samorządowej Reforma edukacji szanse zagrożenia - zdjęcie, fotografia

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa wraz z Burmistrzem miasta Piastowa zaprasza na konferencję poświęconą reformie edukacji

Proces  wdrażania  reformy edukacji  stanowi  dla  nas i  społeczności  lokalnej duże  wyzwanie  organizacyjne.  Postanowiliśmy zorganizować konferencję na temat edukacji ponieważ czujemy potrzebę dyskusji na ten temat. Obserwując proces legislacyjny oraz zastanawiając się nad wdrożeniem prawa które zostało przyjęte widzimy dużo problemów i zagrożeń mogących zakłócić na lata proces kształcenia kolejnego pokolenia Polaków. Jednak nasze wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej pozwala nam dostrzec w nadchodzących przemianach również wiele szans i nadziei.

Właśnie takim dylematom chcemy poświęcić naszą dyskusję. Konferencja ma stać się również platformą wymiany poglądów i doświadczeń.  Zapraszamy wszystkich ludzi pracujących w edukacji jak również tych, którzy na różnych szczeblach odpowiadają za jej organizację i treść.                                                         

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na  konferencji  działaczy i pracowników  samorządowych  z  terenu  województwa  mazowieckiego  która  odbędzie  się

23 marca  2017  od  godz. 14.30  w  Miejskim  Domu  Kultury  w  Piastowie przy ul. Warszawskiej 24

Konferencja   jest  organizowana  przez  Mazowiecką  Wspólnotę  Samorządową  która  jest  ogólno-mazowieckim  stowarzyszeniem  skupiającym  liczne  grono  działaczy  samorządowych  którzy  od  wielu  lat  pełnią  funkcje  wójtów , burmistrzów, starostów  oraz  radnych  różnych  szczebli. W konferencji wezmą udział również przedstawiciele Ochockiej Wspólnoty Samorządowej

Proponujemy następujący program :

- powitanie uczestników 

- wystąpienie  wprowadzające  mazowieckiego  kuratora  oświaty

- panel dyskusyjny  z udziałem  specjalistów  i  przedstawicieli  samorządów

- dyskusja     

Serdecznie zapraszamy

Prosimy  o potwierdzenie  udziału:  krytel@piastow.pl tel.  693 920 768   

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl