5°C rozproszone chmury

Pora na konkrety

szkolnictwo, konkrety - zdjęcie, fotografia

Nałożenie się dwóch roczników chcących się dostać do szkoły średniej, to jeden z większych mankamentów obecnej reformy. Do tej pory, jako samorząd, odpowiadaliśmy raczej za stronę materialna reformy. Lepiej lub gorzej, ale jak mówią klasycy dajemy radę. Jednak to za mało. Ewidentna krzywda jaka została wyrządzona młodym ludziom, którzy mają dostać się w przyszłym roku do szkoły średniej jest faktem. Nie zamierzamy na to patrzeć z założonymi rękami. Doszliśmy na Ochocie do wniosku, że musimy im pomóc. Dlatego przyznaliśmy od października dodatkowe środki na dodatkowe godziny, na których uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych będą mogli przygotować się do egzaminu. W zależności od rodzaju szkoły będą to dwie do trzech godzin tygodniowo na oddział. Nasz samorząd ochocki wyda na ten cel ponad 200 tys zł. Przewidzieliśmy również w budżecie wszystkich szkół środki na działania miękkie np. kursy czytania ze zrozumieniem, koncentracji czy radzenia sobie ze stresem. Z tego co wiem dodatkowe godziny lekcyjne w wielu szkołach będą realizowane przed godziną ósmą. Jestem przekonany, że to dobre rozwiązanie ponieważ jest wiadome że najlepiej uczymy się rano a z drugiej strony nadzór rodziców czy młodzież korzysta z tej formy pomocy jest znacznie łatwiejszy.

To tyle reszta w rękach młodych ludzi. Chyba że będą kolejne pomysły jak im możemy realnie pomóc. Życzę im powodzenia.


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl