20°C pochmurno z przejaśnieniami

REGULAMIN PIESZEGO RAJDU DO PĘCIC 2017

W nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów wojskowych obwodu Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Ich losy i dalszy przebieg wydarzeń wspominamy dziś jako Bitwę pod Pęcicami.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rajdzie pieszym upamiętniającym powstańców wycofujących się w pierwszych dniach sierpnia z terenów Ochoty oraz uczestników Bitwy pod Pęcicami.

1. Postanowienia ogólne:

Regulamin określa zasady organizacji, udziału i przebiegu I Pieszego Rajdu do Pęcic organizowanego przez organizowanego przez Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego. przy współudziale Urzędu dzielnicy Ochota m.st. Warszawa oraz Szkoła Podstawowa nr 61 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Przybosia .

2. Organizatorzy:

Organizatorem jest Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego przy współudziale Urzędu dzielnicy Ochota m.st. Warszawa oraz Szkoła Podstawowa nr 61 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Przybosia.

3. Cel:

Celem rajdu jest propagowanie pamięci i budowanie świadomości mieszkańców o działaniach powstańców na Ochocie; włączenie się młodzieży działania dzielnicy; umożliwienie uczestnikom kontaktu z żywą historią oraz upamiętnienie 73. Rocznicy Bitwy Pęcickiej.

4. Termin imprezy:

5 sierpnia 2017r. od godz. 17.00 - 6 sierpnia 2017 r. do godziny 13:00.

5. Uczestnictwo:

 • Rajd jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od uczestników dobrej kondycji fizycznej.. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 16 lat, posiada dobry stan zdrowia oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie.
 • Osoby między 16 a 18 rokiem życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo (zgodnie z załączonym wzorem).
 • Osoby poniżej 16 roku mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub wyznaczonych opiekunów posiadających pisemną zgodę. (zgodnie z załączonym wzore
   

6. Zgłoszenia

Zapisy uczestników następują drogą internetową do dnia 30 lipca 2017 roku lub w dniu imprezy przy rejestracji.

7. Opłaty

Każdy uczestnik zobowiązany jest do opłacenia składki wpisowej przy rejestracji w wysokości 15 zł.

 

8. Zasady uczestnictwa:

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe
 • Uczestników:
  • Obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru adekwatnego do panującej pogody, karimaty i śpiwora, wkładu żīwieniowego na śniadanie, opaski lub innego elementu odblaskowego, latarki, butelki lub bidonu.
  • Zobowiązują się do znajomości i przestrzeganie regulaminu i przepisów prawa oraz stosowanie się do poleceń organizatorów.
 • W trakcie rajdu uczestnikom:
  • zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających i halucynogennych, spożywania lodów.
  • Zabronione są kąpiele.
  • Zabrania się opuszczania grupy bez poinformowania i zgody organizatorów.
 • W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane przy starcie
 • Organizator zapewnia:
  • zabezpieczenie porządkowe
  • opiekę medyczną na trasie rajdu oraz w razie potrzeby transport do ośrodka medycznego
  • ciepły posiłek po dotarciu na miejsce noclegu
  • miejsce noclegowe w warunkach polowych
  • pieczywo do śniadania

 

9. Przebieg imprezy:

Trasa marszu ma długość około 15 km nawierzchnią asfaltową lub chodnikiem (zgodnie

z załączoną mapką).

(5.08.2017)

 • 16:45 - rejestracja uczestników na Placu Narutowicza
 • 17:05 - omówienie zasad rajdu oraz regulaminu poruszania się po drogach
 • 17:15 - wymarsz uczestników
 • 21:00 - dotarcie na miejsce noclegu. Ciepły posiłek oraz spotkanie przy ognisku z kombatantami.

(6.08.2017)

 • 8:00 - śniadanie
 • 10:00 - rozpoczęcie uroczystości upamiętniających 73. Rocznica Bitwy Pęcickiej
 • Ok 13:00 zakończenie obchodów i powrót we własnym zakresie oraz na własna odpowiedzialność.

 

10. Trasa rajdu:

Trasa zgodna z załączoną mapą, jednak może ulec zmianie.


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl