8°C bezchmurnie

Czy kaczki będą głodne?

zwierzęta, kaczki będą głodne - zdjęcie, fotografia

Mieszkańcy pytają mnie, dlaczego ustawione kaczkomaty w Parku Szczęśliwickim są od pewnego czasu puste i nie można z nich wydobyć karmy dla kaczek. Odpowiedź jest logiczna aczkolwiek nawet mi nie przyszła od razu do głowy. Kaczkomaty wydawały pokarm od stycznia do końca marca, a ich ponowne uruchomienie nastąpi w dniu 1 października bieżącego roku. Zgodnie z opinią Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków takie urządzenia powinny rozpoczynać działalność dopiero po nastaniu faktycznej zimy. Wcześniejsze dokarmianie ptactwa wodnego nie jest wskazane, gdyż zatrzymuje ptaki, które zgodnie ze swoim zwyczajem zwykle opuszczają nasz kraj, aby przezimować na południu Europy. Podczas sezonu letniego jest wiele innych źródeł pokarmu dla ptaków w tym również kaczek. Jedynym mankamentem jest to, że nie ma takiej informacji na zainstalowanych urządzeniach w parku. Dlatego poprosiłem nasz Wydział Ochrony Środowiska, aby zamieścił na kaczkomatach taką informację.

W okresie zimowym kaczkomaty wydają codziennie w godzinach 8-17 do szesnastu porcji na godzinę, pod warunkiem, że automaty użytkowane są w sposób prawidłowy, tj. poprzez używanie pokrętła zgodnie z kierunkiem wskazanym w instrukcji znajdującej się na ww. urządzeniach. Oczywiście pokarm dla kaczek uzupełniany jest regularnie, w sposób zapewniający wydawanie karmy w ilości 8 kg dziennie.

Także drodzy mieszkańcy kaczki i inne ptactwo da radę i nie będzie głodne.  

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl