9°C słabe opady deszczu

Dzień Międzynarodowy

Kiedy: 2018-05-25 , godzina: 11:01 | Gdzie: Szkoła Meridian ul. Wawelska 66/74

Dzień międzynarodowy obchodzony jest w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Meridian niemal od początku jej działalności. Jest świętem różnorodności kulturowej, ukazującym historię, język, muzykę, taniec, potrawy oraz tradycyjne stroje krajów, z których pochodzą niektórzy nasi uczniowie.

W tym uroczystym dniu szkoła zmienia się w mapę krajów i narodowości reprezentowanych przez poszczególne klasy. Odwiedzający goście mogą poznać tradycje i historię każdego z prezentowanych krajów, obejrzeć przedstawienia przygotowane przez uczniów, a nawet spróbować lokalnych specjałów.

“Czujemy, że oprócz przekazywania naszym uczniom wiedzy językowej, matematycznej, przyrodniczej oraz wiedzy z innych obszarów nauki, jako szkoła międzynarodowa, mamy obowiązek prezentowania wielokulturowych korzeni naszych uczniów i ich rodzin, oraz promowania harmonii między różnorodnymi kulturami.” (Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Meridian)

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl