0°C zamglenie

Chcemy dowozić dzieci do szkoły z rejonu Włodarzewskiej

szkolnictwo, Chcemy dowozić dzieci szkoły rejonu Włodarzewskiej - zdjęcie, fotografia

Od wielu lat można zaobserwować wzrost nowych inwestycji mieszkaniowych w rejonie Szczęśliwic - wzdłuż ulicy Włodarzewskiej.  Zamieszkuje w tym rejonie coraz więcej dzieci chodzących do szkoły. Najbliższe szkoły, do których uczęszczają uczniowie z tego rejonu to: Szkoła Podstawowa nr 152 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 175 przy ulicy Trzech Budrysów 32. Rozwój tego obszaru w kierunku Alej Jerozolimskich powoduje trudności w dotarciu do szkoły. Rodzice młodszych dzieci często dowożą ich własnymi samochodami, co dodatkowo blokuje ruch, w zatłoczonej ulicy Włodarzewskiej i w okolicach szkół. Biorąc powyższe pod uwagę podjęliśmy próbę zorganizowania bezpłatnego transportu, który zapewniałby dowóz dzieci z tego obszaru do ww. szkół. Odbywałby się on w godzinach porannych i popołudniowych.  Pierwotnie miał on ruszyć od 1 września 2018 r. i objąć około 200 dzieci z tego rejonu.   Niestety, nie zgłosił się żaden wykonawca. Zapewniamy jednak, że w dalszym ciągu będą trwały prace nad uruchomieniem tego projektu. Dołożymy wszelkich starań, żeby może już w drugim semestrze dzieci z tego rejonu mogły bezpiecznie i wygodnie dotrzeć do szkoły.

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl