8°C słabe opady deszczu

Pańskie oko konia tuczy

W artykule „Gdzie kucharek 7” opisywaliśmy problemy mieszkańców związane z brudną i zaszczurzoną altanką śmietnikowa przy Chotomowskiej 3. W dniu 09.05.2018 odbyło się spotkanie Administratorów, Zarządów Wspólnot z Zarządem Dzielnicy w osobach wiceburmistrzów Krzysztofa Kruka i Grzegorza Wysockiego, na którym ustalono, że Zarządy Wspólnot podpiszą porozumienie i wystąpią do dzielnicy o wydzierżawienia tej altany śmietnikowej przez wszystkie wspólnoty na zasadzie współdzierżawy i zobowiązują się do pokrywania procentowo do udziałów kosztów związanych z utrzymaniem należytego porządku.

GGKO zobowiązało do przygotowania porozumienia a także do usunięcia zalegającego gruzu do 12.05.2018. Była też mowa o deratyzacji i przebudowie altanki na śmietnik tzw. wrzutowy. Odpowiednie uchwały Zarządy Wspólnot mają podjąć do końca maja, a wydatki z tego tytułu zostaną podzielone na poszczególne budynki zgodnie z udziałami.  Zobaczymy jak to zadziała.

- Gromadzenie i wywóz śmieci nie jest naszym zadaniem. W myśl nowej ustawy to właściciele nieruchomości są za to odpowiedzialne. Jednak to, co zobaczyłem na Chotomowskiej woła po prostu natychmiastowe działanie. Cieszy mnie, że administratorzy zrobią coś, co już dawno powinni zrobić, ale bardziej interesuje mnie to, co zrobią dzisiaj i jutro. Dlatego oczekuję poprawy już w tym tygodniu.- powiedział po spotkaniu burmistrz Grzegorz Wysocki (Ochocka Wspólnota Samorządowa)

Dziś tj. 10.05 roku byłam zobaczyć jak wygląda altanka i ku mojemu zaskoczeniu gruz jest w całości wywieziony, pojemniki nie są przepełnione, okazuje się, że można. Wraca normalność, ciekawe na jak długo. Rodzi się tylko pytanie, dlaczego sami administratorzy nie mogli dojść do porozumienia, czy burmistrzowie muszą angażować się w sprawy, za które inni/administratorzy/ pobierają wynagrodzenie.

A tak było w altance na Chotomowskiej jeszcze kilka dni temu


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl