8°C lekkie zachmurzenie

Radykalnie, tanio i szybko

place i podwórka, Radykalnie tanio szybko - zdjęcie, fotografia

Na cyklicznych spotkaniach Grupy Osiedlowej w ramach realizacji programu Bezpieczna Ochota  wiele razy mieszkańcy postulowali aby uniemożliwić wjazd samochodów bez wyraźnej potrzeby na Plac Baśniowy. Razem z Policją i Strażą Miejską zastanawialiśmy się jaki znak należy postawić aby dzieci bawiące się na Placu Baśniowym były bezpieczne. Dyskusje na ten temat pewnie trwałyby do tej pory gdyby  nie  sytuacja, która miała miejsce 19 kwietnia /ekipa filmowa zaparkowała samochody na boisku dla dzieci/  i nie było możliwości zgodnie z przepisami ich usunąć, tylko na drodze administracyjnej, a wiemy przecież ile to trwa.

22 kwietnia w artykule „Do czego jest nam potrzebna straż miejska” pisałam o bezradności straży miejskiej, która nic nie może zrobić aby pomóc właścicielowi terenu w usunięciu bezprawnie zaparkowanych samochodów z boiska dla dzieci.  Konsekwencją tego jest zamontowanie łamanych słupków przez właściciela terenu ZGN uniemożliwiających wjazd na boisko i plac. Jak się okazuje najbardziej skuteczne są radykalne rozwiązania.  Szkoda że trzeba montować kolejne zasieki aby móc egzekwować swoje prawo własności i zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl