8°C bezchmurnie

Czy Reduta Ordona wypięknieje na stulecie niepodległości?

Nadchodzi rok obchodów stulecie odzyskania niepodległości. To czas odnowienia naszej narodowej pamięci o 123 latach walki o wolność naszego kraju. To rok wspominania bohaterów i wydarzeń prowadzących do listopada 1918 roku. Mamy na Ochocie tylko jedno miejsce związane z tą walką. Jest nim osławiona w poemacie Adama Mickiewicza Reduta Ordona. Obchody stulecia na Ochocie są dobrą okazją, aby to miejsce uporządkować tak, aby coroczne obchody obrony Reduty mogły się odbywać w godnych warunkach.

Ostatnio urząd dzielnicy zreperował odcinek ulicy Na Bateryjce prowadzącej do pomnika.
- Tanim kosztem wysypaliśmy na tym odcinku tłuczeń i zamontowaliśmy krawężniki, co pozwoli wszystkim tym, którzy odwiedzają te miejsce przejść czy dojechać w sposób bezproblemowy – tłumaczy nam radny Andrzej Hajzik ( OWS ) mocno zaangażowany w projekt restauracji Reduty.Jak wynika z informacji w urzędzie w przyszłym roku planowane jest położenie chodnika wzdłuż tej drogi i oświetlenie jej.
- Chcemy w przyszłym roku w porozumieniu z przedstawicielami Komitetu Zachowania Reduty Ordona wykonać prace naprawcze samego pomnika i jego bezpośredniego otoczenia. Na jesieni planujemy zainstalowanie podświetlenia tego miejsca. Chcemy również powrócić do sprawy namalowania muralu na ścianie budynku widocznego od strony ronda Zesłańców Syberyjskich – wyjaśnia w rozmowie z nami burmistrz Grzegorz Wysocki
 

Władze dzielnicy liczą na pomoc Ministerstwa Kultury. Jak wynika z naszych informacji w styczniu zostanie złożony wniosek o dotację na ten cel. Mamy nadzieję, że Reduta Ordona w stulecie odzyskania niepodległości przybierze odświętny widok i będzie to początek większego projektu zagospodarowania tego ważnego miejsca.


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl