9°C słabe opady deszczu

Rakowiec chce rozmawiać.

W miniony piątek odbyło się kolejne spotkanie Mieszkańców Rakowca z Panią Prezes WSM Ochota Małgorzatą Maroszek. Na spotkanie przybył również zastępca burmistrza Grzegorz Wysocki z Ochockiej Wspólnoty Samorządowej. Obecni byli również przedstawiciele administracji osiedla "Gorlicka". Spotkanie było świetnym panelem dyskusyjnym. Już od 3 lat organizuje takie wydarzenia. Dostrzegłem niszę i pewne problemy w kontaktach na linii Mieszkańcy - Władze spółdzielni stąd taki pomysł na rozwiązywanie problemu. Po raz kolejny frekwencja była bardzo wysoka. Obecni Mieszkańcy zadawali pytania, na które w miarę możliwości otrzymywali odpowiedz od Pani Prezes lub Burmistrza Wysockiego jeśli pytanie dotyczyło spraw leżących w kompetencji urzędu naszej dzielnicy. Mieszkańcy zostawili również swoje zapytania na przygotowanych drukach a odpowiedzi na nie znajdą we wrześniowym wydaniu gazety wydawanej przez naszą spółdzielnie "WSM Ochota na przyszłość". Jak zwykle ukłony dla Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 280 pani Agnieszki Lis za udostępnienie miejsca na organizacje spotkania. Już dzisiaj wiem, że takie spotkania będę musiał organizować częściej, ponieważ sąsiedzi bardzo sobie chwalą taką formę rozmowy ze spółdzielnią. Ja cieszę się, że po spotkaniu obydwie strony były zadowolone i deklarowały chęć podtrzymania dalszej współpracy na takich warunkach. Rola, którą wybrałem sobie 3 lata temu ( "łącznika na linii Mieszkańcy - spółdzielnia" ) bardzo mi się podoba i jak widać jest potrzebna. Będę dalej działał w tej płaszczyźnie pomagając Sąsiadom w załatwieniu ważnych dla Nich spraw.

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl