20°C pochmurno z przejaśnieniami

Gruzowisko przy Borsuczej zmieni się w zielone osiedle

inwestycje, Gruzowisko Borsuczej zmieni zielone osiedle - zdjęcie, fotografia

Firma MODZELEWSKIEGO Sp. z o.o. ma w planach budowę inwestycji mieszkaniowej we Włochach, w sąsiedztwie ulic Hejnałowej i Borsuczej.

W związku z budową, Spółka chce dokupić działki na cele budowy terenów zielonych i ciągów komunikacyjnych pod adresem: ul. Hejnałowa 1a (799 m2) i ulica Borsucza (975 m2), których właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Działki te są obecnie nieużytkowe i zagruzowane. MPRI Sp. z o.o., sprzedając prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 1 774 m2 firmie MODZELEWSKIEGO Sp. z o.o., uzyska środki na cele publiczne, zaś inwestor uprzątnie działki i przeznaczy je na zielone otoczenie planowanej inwestycji mieszkalnej.


Sprzedaż nieruchomości pod budowę mieszkalną ma na celu uporządkowanie i usystematyzowanie terenu, wpisując jednocześnie działkę w stricte mieszkalny charakter okolicy. Nowy obiekt będzie naturalną kontynuacją istniejącej okolicznej zabudowy. Budynek stworzy jednolitą przestrzeń, tworząc przyjazne sąsiedztwo dla lokalnej społeczności. Przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe, a nie innego typu (np. cele usługowe), podyktowane jest chęcią uniknięcia chaosu obecnego nierzadko w przestrzeni miejskiej.


Założenia w projekcie zieleni dla nowego obiektu uwzględniają stworzenie wokół budynku małej architektury, nasadzenia w formie drzew i krzewów, które wzbogacą okolicę i stworzą usystematyzowane zielone otoczenie, z korzyścią dla obecnej społeczności lokalnej zamieszkującej ulice Borsuczą i Hejnałową.

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl