0°C zamglenie

Uwaga rowerzyści, czy rowerzyści uwaga?

Bezpieczeństwo, Uwaga rowerzyści rowerzyści uwaga - zdjęcie, fotografia

Warto, aby władze dzielnicy Włochy rozważyły możliwość poprawy bezpieczeństwa przy wyjeździe z ulicy Szybowcowej w ul. Komitetu Obrony Robotników (dawna 17 Stycznia) na Okęciu.

Ulica Szybowcowa to 100 metrowy, jednokierunkowy odcinek drogi publicznej, na kilkutysięcznym osiedlu, z wyjazdem w ulicę KOR. Jest to jedyna możliwość wyjazdu z osiedla w ul. KOR i przyłączenia się do ruchu miejskiego, po zlikwidowaniu w ubiegłym roku analogicznego wyjazdu równoległą do Szybowcowej - ul. Zarankiewicza.

Nasilenie ruchu samochodów na ul. Szybowcowej jest duże, a z wyjazdu korzystają między innymi rodzice wiozący dzieci do przedszkola i pobliskich szkół.

Widoczność wyjazdu z ul. Szybowcowej w Komitetu Obrony Robotników jest ograniczona ze względu na rosnące krzewy. Przy samym wyjeździe, wzdłuż ul. KOR, biegnie ścieżka rowerowa, a kierowcy, którzy chcą się włączyć do ruchu, nadjeżdżających rowerzystów mogą zauważyć dopiero w momencie wjechania pojazdem na ścieżkę. Stwarza to poważne zagrożenie dla cyklistów, którzy w zderzeniu z pojazdem nie mają raczej żadnych szans.

Uważam, że warto rozważyć możliwość ustawienia odpowiednich znaków ostrzegawczych dla kierowców, luster lub w ostateczności skorygować wysokość zieleni tak, aby nie utrudniała widoczności.     

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl