0°C mgła

We Włochach o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo, Włochach bezpieczeństwie - zdjęcie, fotografia

Debaty o bezpieczeństwie we Włochach cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców dzielnicy. W dniu 18 kwietnia br. w Artystycznym Domu Animacji „ADA”, przy ul. ks. J. Chrościckiego 14, odbyła się debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy z udziałem mieszkańców, burmistrza, radnych dzielnicy oraz przedstawicieli straży miejskiej i policji.

„Poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z priorytetowych zadań dzielnicy Włochy, które realizowane jest przy współpracy ze Strażą Miejską i Policją” – podkreślił burmistrz Włoch Michał Wąsowicz, witając uczestników debaty.  

O wzroście poprawy bezpieczeństwa mówili Komendant Komisariatu Policji i Naczelnik Oddziału Terenowego Straży Miejskiej we Włochach. Uczestniczący w debacie Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapoznał zebranych z założeniami programu prewencyjnego „Bezpieczne Osiedle”, ukierunkowanego na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców, który realizowany jest w ramach programu „Bezpieczna Warszawa”. Podczas dyskusji z mieszkańcami, których na debatę przybyło ok. czterdziestu, na zadawane pytania odpowiadał burmistrz dzielnicy i przedstawiciele urzędu oraz służb mundurowych. Pytania dotyczyły m.in.: zakłócania ciszy nocnej przez osoby pijące alkohol, spraw związanych z bezprawnymi działaniami właścicieli prywatnych kamienic wobec lokatorów, kradzieżą samochodów i włamaniami, szczególnie w okresie letnim oraz innych spraw porządkowych, związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.

Obecny na debacie Tomasz Pisarek, radny i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Dzielnicy Włochy, zachęcał do kontaktu z radnymi i informowaniu ich o wszystkim, co  niepokoi mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.

W debacie wzięli udział także radni Włoch: Halina Berłowska, Andrzej Krupiński i Janusz Wojdalski.

Kolejna debata o bezpieczeństwie przewidziana jest na przełomie września i października br.

 

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl