7°C bezchmurnie

Dekomunizacja ulic we Włochach

ulice, Dekomunizacja Włochach - zdjęcie, fotografia

Ulica 17 Stycznia będzie zmieniona na Komitetu Obrony Robotników, a ul. Gidzińskiego na ul. Marka Nowakowskiego. W dniu 9 listopada br. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze zmieniające nazwy kilkudziesięciu ulic w Warszawie, w tym dwie w dzielnicy Włochy.

Tak zwana "ustawa dekomunizacyjna", która weszła w życie wiosną 2016 r., nałożyła na samorządy obowiązek zmiany nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (w tym także ulic), które propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny. Samorządy na dokonanie zmian miały czas do dnia 2 września br. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez właściwy organ samorządu terytorialnego, Wojewoda – po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej - wydaje zarządzenie zastępcze, które zmienia nazwy patronów ulic i in..

We Włochach Wojewoda dokonał dwóch zmian. Zamiana ulicy Bolesława Gidzińskiego – działacza komunistycznego, członka Komunistycznej Partii Polski, który poległ w okolicach Radomia w walce z Niemcami w 1943 roku, na ulicę Marka Nowakowskiego, nie budzi praktycznie żadnych kontrowersji. Zmarły w 2014 r. Marek Nowakowski – pisarz, publicysta, scenarzysta, z Włochami związany był od dziecka.

Nazwa ulicy 17 Stycznia od kilku lat jest tematem dyskusji i propozycje na zmianę jej nazwy, pojawiały się znacznie wcześniej niż wspomniana ustawa dekomunizująca. Proponowano zmianę na ul. ks. Profesora Ryszarda Rumianka, który zginął w katastrofie smoleńskiej, a przed laty wychował się i mieszkał w jednym z budynków przy ul. 17 Stycznia. Były też postulaty zmiany na ul. Ronalda Regana lub Dywizji Syberyjskiej. Więcej o tym pisałem w „Informatorze Ochoty i Włoch” w maju ub. roku („17 Stycznia do zmiany”).

W uzasadnieniu do zarządzenia, które zmienia ul. 17 Stycznia na ul. Komitetu Obrony Robotników, Wojewoda Mazowiecki podaje m.in. – „Nazwa 17 Stycznia prawdopodobnie odnosi się do daty 17 Stycznia 45 r. W nazwie ulicy nie zawarto bowiem pełnej daty, wskazującej na upamiętnienie innego konkretnego wydarzenia”. Z dalszej części uzasadnienia dowiadujemy się, że data 17 Stycznia kojarzyć się może z „wyzwoleniem” Warszawy, a w rzeczywistości – z zamiany okupacji niemieckiej na sowiecką.

Zgadzam się z tak przedstawionym uzasadnieniem podanym przez Wojewodę. Tylko – trzymając się faktów, ulica ma od lat w pełnej nazwie 17 Stycznia, a cała reszta jest tylko interpretacją, która nie ma uzasadnienia w żadnych dokumentach. Wszelkie dokumenty adresowe, w tym także i dowody osobiste mieszkańców, mają w nazwie tylko 17 Stycznia, bez żadnej daty odnoszącej się do konkretnego wydarzenia.  

Biorąc pod uwagę fakt, że przy obecnej ul. 17 Stycznia znajduje się wiele instytucji, w tym także bardzo duże przedsiębiorstwa państwowe (PLL LOT, PP Porty Lotnicze) oraz budynki mieszkalne, a zmiana nazwy wiąże się z dużymi utrudnieniami dla wymienionych uważam, że można było poszukać kompromisu, który w analogicznych sytuacjach zastosowały niektóre samorządy, pozostając przy niezmienionej nazwie. 

17 Stycznia 1944 roku, odbył się pierwszy szturm polskich żołnierzy na niemieckie umocnienia pod Monte Casino. Dodając odpowiednią interpretację, można było zostawić w dotychczasowym brzmieniu nazwę ulicy.

Na zarządzenie zastępcze Wojewody, Miastu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia treści zarządzenia.  

 

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl